• Privatna osnovna škola “Bloom”, ul. Nalina bb, Sarajevo
 • Hotel Han Bjelašnica – dogradnja
 • Stambeno-poslovna zgrada, Odobašina br. 19
 • Stambeni objeketi Rawasi Real Estate – Lokve
 • Careva Džamija Sarajevo
 • Tvornička izrada unikatnog lustera za džemat Balingen – Njemačka
 • Perutnina Ptuj d.o.o., poslovna zgrada Breza
 • Rekonstrukcija vodovodne mreže preko mosta na rijeci Bosni – naselje Ljubnići, Općina Ilijaš
 • Rekonstrukcija rezervoara Karašnica – kompletan projekat (građevinski i elektro radovi)
 • Novoizgrađena džamija Dobrinja
 • Unikatni luster – džamija Kokoščići, općina Breza
 • HALA CENTROTRANS BUS EUROLINES BIH – SARAJEVO
 • HALA U INDUSTRIJSKOJ ZONI U ILIJAŠU
 • PILANA VAREŠ
 • PILANA MAGLAJ
 • BENZINSKA PUMPA FUBLAN KOMERC
 • INSTITUT ZA KLINIČKU FARMAKOLOGIJU
 • HOTEL HAN NA BJELAŠNICI
 • MOTEL-ULICA SABURINA – SARAJEVO
 • HOSTEL STRIČIĆI VAREŠ
 • FEDEX SARAJEVO
 • ROBNA KUĆA LILY
 • POSLOVNI OBJEKAT PLANIKA – SARAJEVO CITY CENTAR
 • DANA KOMERC
 • KOMOHEM VISOKO
 • CLIMA TRADE SARAJEVO
 • POSLOVNO KULTURNI CENTAR KATARSKE AMBASADE
 • BH TELEKOM INTERKONEKCIJA I MARKETING- SARAJEVO
 • POSLOVNA ZGRADA SARAJEVO STANA
 • OBJEKAT MINISTRSKOG VIJEĆA
 • TELEKOM CENTAR SARAČI
 • ŠKOLSKI OBJEKAT U LJEŠEVU
 • NOVA PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK- SARAJEVO
 • AUTOSERVIS SA RESTORANOM U BREZI
 • AUTOSERVIS SMAILBEGOVIĆ- PODLUGOVI
 • STAMBENO- POSLOVNA ZGRADA HODŽIĆ U BREZI
 • DOM BIJAMBARE
 • STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA BREZZARO U BREZI
 • REKONSTRUKCIJA ZGRADE ELEKTRODISTRIBUCIJE STUP- SARAJEVO
 • BUNGALOVI NA BJELAŠNICI
 • HIDROFLEKS STANICA GRDONJ
 • REZERVOAR POVRŠNICA I ROROVI -GORAŽDE
 • RASVJETA SKI STAZE NA BJELAŠNICI ZA NOĆNO SKIJANJE
 • NAPAJANJE  BAZE SFOR-A U FILIPOVIĆIMA
 • RASVJETA BAZE SFOR-A U RAJLOVCU
 • RASVJETA NASELJA PORJEČANI  U VISOKOM
 • NN MREŽE ZA TP TS:

– JOŠANICA

– BISTRIK POTOK

– BUNIČKI POTOK

– HASANA BIBERA

– HRASNICA MEJDAN

– KASINDOLSKA

– ADEMA BUĆE

– HRASNICA MEJDAN

– VLAŠKOVO I DESETINE DRUGIH

 • TRASA SA KAPTAŽOM I RASTERETNOM KOMOROM U NASELJU MALINE – TRAVNIK
 • PRIMARNI CJEVOVODΦ200 ZA NASELJE PODLUGOVI, SA REKONSTRUKCIJOM PRIKLJUČAKA
 • TRASA GLAVNOG VODA U NASELJU SEMIZOVAC
 • TRASA ŽEPČE
 • TRASA ZAVIDOVIĆI
 • TRASA VIŠEGRAD
 • IZRADA ATESTNE DOKUMENTACIJE ZA ELEKTROINSTALACIJE  KOD IZDAVANJA UPOTREBNIH DOZVOLA, INSPEKCIJSKIH
 • REDOVNIH PREGLEDA  I PRIKLJUČIVANJA OBJEKATA NA DISTRIBUTIVNU MREŽU
 • KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA STAROM GRADU BOBOVCU-OBNOVA STAMBENIH ZGRADA MARKA
 • GRGIĆA I KARLA VHOVČIĆA-MATIJEVIĆI U VAREŠU
 • OBNOVA KUĆE IVE DUSPERA U KREŠEVU
 • PRENOS SREDNJOVJEKOVNIH STEĆAKA NA BIJAMBARE – 2013 GODINA