DEMEL d.o.o. Breza nudi usluge projektovanja i izvođenja elektoinstalacija na stambenim, stambeno-poslovnim, poslovnim, gospodarskim i javnim objektima, kao i usluge pregleda, mjerenja i izdavanja atestne dokumentacije za iste. Također vršimo projektovanje niskonaponskih mreža za napajanje naselja.